مشاوره

مشاوره ناباروری: این بخش ارائه کننده خدماتی چون تکمیل پرونده و شرح حال  و تاریخچه کامل زوج و ثبت آزمایشات و درمانهای قبلی ،  پاسخ به سوالات حضوری و تلفنی  بیمار ، مشاوره با بیمار پس از ویزیت پزشک ارورلوگ و زنان با توضیح نوع درمان که توسط کارشناسان مامایی صورت می پذیرد.

مشاوره روان پزشکی  

 
مشاوره روابط زناشوییپنج شنبه 02 بهمن 1393