ریاست مرکز

دكتر صدیقه اسماعيل زاده

رئيس بيمارستان


متخصص زنان و زايمان(فلوشیپ نازایی)


مدیریت مرکز

کلثوم شوبکلایی

 

کارشناس مامایی

 

 


 

اطلاعات تماس:

01132274881-2

01132274880

fz@mubabol.ac.ir