بزرگداشت روز شهید

 

 

مراسم روز بزرگداشت روز شهید به همراه برگزاری زیارت عاشورا در تاریخ 96/12/24در مرکز درمانی تخصصی ناباروریحضرت فاطمه الزهرا(س)

 


مراسم روز بزرگداشت روز شهید به همراه برگزاری زیارت عاشورا در تاریخ 96/12/24در مرکز درمانی تخصصی ناباروریحضرت فاطمه الزهرا(س)

 

 


یکشنبه 27 اسفند 1396