برگزاری جشن امامت امام زمان(عج) در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)


 جشن امامت امام زمان(عج) در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) در تاریخ 96.9.9 برگزار گردید.

 

 


سه شنبه 21 آذر 1396