دو قلو های 9 ماهه مرکز


نو گلان دو قلو متولد شده به نام های محمد حسین و محمد رضا ،حاصل از درمان ناباروری به روش ISCI درمرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س) با هزینه طرح برکت 

 


شنبه 27 آبان 1396