برگزاری سومین جلسه هیات امنای خیرین

 

برگزاری سومین جلسه هیات امنای خیرین در تاریخ 96/7/30در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)برگزار گردید.

 سه شنبه 02 آبان 1396