سومین جلسه خیرین مرکز و اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین در مرکز تخصصی باروری ناباروری فاطمه الزهرا (س)

 


سومین جلسه خیرین مرکز و اولین جلسه هیئت  مدیره مجمع خیرین درتاریخ 96/10/5  با حضور آقای دکتر فرخی مشاور و قائم مقام محترم ریاست در امور مشارکت های اجتماعی،سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت دانشگاه در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا برگزار گردید.


چهارشنبه 11 مرداد 1396