ادامه روند طرح حمایتی

طرح حمایتی با دستور وزارت بهداشت و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بابل درمرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)با تلاش ریاست مرکز از مهر 95 آغاز شد و تا کنون 515 زوج توانستند از این تهسیلات 85%استفاده نمایند.این طرح که همچنان با تلاش متخصصین و همکاران محترم مرکز ادامه دارد با استقبال چشمگیر زوج های نابارور روبرو شده است.

 شنبه 13 خرداد 1396