گزارش نتایج چشمگیر طرح برکت

تعداد کل بیماران تحت  پوشش طرح برکت در مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)تقریبا 500 مورد می باشد


تعداد کل بیماران تحت پوشش  طرح برکت در مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)تقریبا 500 مورد می باشد که به لطف خداوند و به یاری دفتر مقام معظم رهبری و همچنین همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل و با زحمات متخصصین و پزشکان  و همکاران  محترم مرکز ، طرح برکت در سال 96 همجنان در این مرکز در حال اجرا می باشد .نتایج حاصل شده از این زحمات هجدمین زایمان حاصل از طرح برکت و تولد بیستمین نوازد آن می باشد.در ضمن اولین فرزند این طرح یک ساله شده است . 

 


سه شنبه 09 خرداد 1396