مراسم روز بزرگداشت روز شهید به همراه برگزاری زیارت عاشورا

مراسم روز بزرگداشت روز شهید به همراه برگزاری زیارت عاشورا در تاریخ 96/12/24در مرکز درمانی تخصصی ناباروریحضرت فاطمه الزهرا(س) برگزار شد.


مراسم روز بزرگداشت روز شهید به همراه برگزاری زیارت عاشورا در تاریخ 96/12/24در مرکز درمانی تخصصی ناباروریحضرت فاطمه الزهرا(س) برگزار شد.