ساخت ربات حرکت دهنده اسپرم (Sperm Bot)

هرگونه اختلال در حرکت اسپرم می تواند مانع از انجام لقاح و در نهایت سبب ناباروری گردد. اکنون محققان آلمانی در مرکز تحقیقاتی IFW Dresden وسیله ای را در مقیاس میکروسکوپی ابداع کرده اند کهSpermbot یا موتورهای شتاب دهنده اسپرم نام دارد و حرکت اسپرم را تقویت نموده و سبب رسیدن آن به تخمک گردد.

Spermbot دارای پلیمرهای مارپیچ با پوشش فلزی بسیار ظریف است که تنها دم اسپرم را احاطه نموده و باعث حرکت روبه جلو اسپرم و به وجود آمدن شکل مارپیچ مغناطیسی می شود.

این محققان در سال 2014 در روشی دیگر تیوب از جنس تیتانیوم و آهن ساخته بودند که اسپرم در میان آن قرار گرفته و به وسیله میدان های مغناطیسی به سمت تخمک هدایت می گردید. Spermbot نیز برای رسیدن اسپرم به تخمک از میدان های مغناطیسی استفاده می نماید. نتایج این تحقیق در ژورنال Nano Letters منتشر شده است.


movement Sperm robot