گزارش نتایج چشمگیر طرح برکت

تعداد کل بیماران تحت پوشش  طرح برکت در مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)تقریبا 500 مورد می باشد که به لطف خداوند و به یاری دفتر مقام معظم رهبری و همچنین همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل و با زحمات متخصصین و پزشکان  و همکاران  محترم مرکز ، طرح برکت در سال 96 همجنان در این مرکز در حال اجرا می باشد .نتایج حاصل شده از این زحمات هجدمین زایمان حاصل از طرح برکت و تولد بیستمین نوازد آن می باشد.در ضمن اولین فرزند این طرح یک ساله شده است .


گزارش نتایج چشمگیر طرح برکت