برنامه برگزاری زیارت عاشورا به مدت چهل روز

از عاشورا تا اربعین حسینی:

همراه با کاروان اهل بیت از کربلا تا شام زمزمه زیارت عاشورا با حضور پرسنل مرکز درمانی تخصصی فاطمه الزهرا (س) برگزار میشود.