مستند شوق خدمت

مجموعه مستند "شوق خدمت" با همکاری بنیاد برکت، تلاش های خیرین برای آبادانی کشور را به تصویر می کشد.

این قسمت : گفتگو با زوجی که با همراهی بنیاد برکت و با درمان دارای فرزند شدند.