برنامه کنفرانس ها:

تاریخ برگزاری موضوع کنفرانس سخنران توضیحات
30/02/1394 دومین جشن نوگلان بوستان مرکز فاطمه الزهرا(س) دکتر ربیعی ادامه
29/07/1395 حمایت فاز لوتئال صدیقه اسماعیل زاده،متخصص زنان و زایمان استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل ، پروانه میرابی، دکتری بهداشت باروری ناباروری ، زهرابصیرت متخصص زنان و زایمان ،استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نساء اصنافی، متخصص زنان و زایمان،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل ، حمیدرضا نوری، ایمونولوژیست، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل ، ادامه
29/07/1394 شیوه رندگی و سلامت باروری در زوجین نابارور در سیکل درمان ناباروری(ART) با تاکید بر تغذیه دکتر صدیقه اسماعیل زاده،دکتر لادن گیاهی،دکتر پروانه میرابی،دکتر روشنک ثاقبی،دکتر آقاجانی میر ادامه
28/08/1394 ناباروری و عملکرد جنسی دکتر زهرا بصیرت ، استاد، متخصص زنان و زایمان، و نازایی، ، دکتر محبوبه فرامرزی استادیار،دکتری روانشناسی(phD)، دکتر حمید شافی،متخصص ارولوژی ، هاجر پاشا، دکتری بهداشت باروری، دکتر روشنک ثاقبی دکتری طب سنتی،دکتر ساناز آزاد فروز، روانپزشک ادامه
20/02/1394 ناباروری زنان دکتر اسماعیل زاده ادامه
15/11/1394 سقط مکرر سركار خانم دکترصدیقه اسماعیل زاده- متخصص زنان و زایمان و استاد دنشگاه علوم پزشکی بابل - سرکارخانم دکترزهرابصیرت- متخصص زنان و زایمان و استاد دنشگاه علوم پزشکی بابل - جناب آقای دکترحمیدرضانوری- دکترای ایمونولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل - جناب آقای دکترسیدرضاطبری پور- عضو هيات علمي دانشگاه آزادبابل - سركار خانم دکترمحبوبه فرامرزی- دکترای روانشناسی و استادیار دانشگاه علوم پزشكي بابل - سركار خانم دکترروشنک ثاقبی- متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشكي بابل -سرکارخانم هاجرادیب راد- دکتری بهداشت باروری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي بابل ادامه