پیشرفت توسعه مرکز تخصصی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا(س)
بازدید جناب آقای دکتر حاج احمدی معاون پشتیبانی و منابع انسانی از طرح توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)
تقدیر و تشکر جناب آقای دکتر هاشمی بابت غرفه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)درنمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت
انتخاب غرفه مرکز درمانی تخصصی فاطمه الزهرا (س)به عنوان غرفه برتر در دومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی
سومین جلسه خیرین مرکز و اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین در مرکز تخصصی باروری ناباروری فاطمه الزهرا (س)

پیشرفت توسعه مرکز تخصصی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

پیشرفت توسعه مرکز تخصصی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا(س)


ادامه خبر

سه شنبه 14 شهریور 1396

بازدید جناب آقای دکتر حاج احمدی معاون پشتیبانی و منابع انسانی از طرح توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

بازدید جناب آقای دکتر حاج احمدی معاون پشتیبانی و منابع انسانی از طرح توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)


ادامه خبر

یکشنبه 22 مرداد 1396

تقدیر و تشکر جناب آقای دکتر هاشمی بابت غرفه مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)درنمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت


ادامه خبر

شنبه 14 مرداد 1396

انتخاب غرفه مرکز درمانی تخصصی فاطمه الزهرا (س)به عنوان غرفه برتر در دومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی


ادامه خبر

شنبه 14 مرداد 1396

سومین جلسه خیرین مرکز و اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین در مرکز تخصصی باروری ناباروری فاطمه الزهرا (س)

 


ادامه خبر

چهارشنبه 11 مرداد 1396