آدرس: مازندران، بابل، بالاتر از پل محمد حسن خان، روستای ترک محله(نقشه)

تلفن: 01132274882-01132274881

فکس: 01132274880

جهت اطلاع از طرح برکت: 01132274879

ایمیل: info@fzmubabol.ir