فرزند حاصل از طرح برکت
بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا (س)
برگزاری جشن روز پرستار همراه با زمزمه زیارت عاشورا در تاریخ 96.11.5در مرکز درمانی تخخصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)
روند پیشرفت توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)


ادامه خبر

پنج شنبه 12 بهمن 1396

فرزند حاصل از طرح برکت

اولین فرزند حاصل از طرح برکت در مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)متولد شهریور 95


ادامه خبر

پنج شنبه 05 بهمن 1396

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن ارزیابی مناسب خدمات ارائه شده در این مرکز از نزدیک در جریان روند خدمات ارائه شده زوجینی که برای درمان ناباروری به این مرکز مراجعه کرده بودند قرار گرفت.
وی همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای کلیه پرسنل رضایتمندی بیماران را  یکی از مهمترین اهداف حوزه  دانشگاه عنوان کرد.


ادامه خبر

پنج شنبه 05 بهمن 1396

برگزاری جشن روز پرستار همراه با زمزمه زیارت عاشورا در تاریخ 96.11.5در مرکز درمانی تخخصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)


ادامه خبر

پنج شنبه 05 بهمن 1396

روند پیشرفت توسعه مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)


ادامه خبر

پنج شنبه 05 بهمن 1396