کنفرانس یک روزه سقط مکرر

کنفرانس علمی یک روزه سقط مکرر

زمان: 15/11/94

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

مکان برگزاری : سالن امام علی دانشگاه علوم پزشکی بابل


ادامه خبر

یکشنبه 29 آذر 1394

کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل و افزایش 22 مرتبه در مراکز تحقیقاتی همسطح در کشور

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، موفق به کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل و ارتقا 22 مرتبه ای در بین مراکز تحقیقاتی همسطح در سطح کشور گردید.

کسب این موفقیت را به اعضای محترم تحقیقات و همکاران محترم درمان تبریک عرض می نماییم .


ادامه خبر

دوشنبه 09 آذر 1394

کنفرانس ناباروری و عملکرد جنسی

کنفرانس یک روزه ی ناباروری و سلامت جنسی

زمان : پنجشنبه 28/8/94

مکان : سالن کنفرانس بیمارستان آیت الله روحانی

 


ادامه خبر

شنبه 09 آبان 1394

کنفرانس یک روزه مرکز درمانی تخصصی حضرت فاطمه الزهرا (س)

کنفرانس یک روزه: شیوه زندگی و سلامت باروری در زوجین نابارور در سیکل ART با تاکید بر تغذیه

زمان : پنجشنبه 23/7/94

مکان : سالن کنفرانس امام علی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دبیر علمی : خانم دکتر صدیقه اسماعیل زاده

 


ادامه خبر

سه شنبه 31 شهریور 1394

دومین جشن نوگلان بوستان مرکز فاطمه الزهرا(س)

دومین جشن نوگلان بوستان مرکز فاطمه الزهرا(س)با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ،رئیس مرکز فاطمه الزهرا (س) ،همکاران دانشگاه وجمع بزرگی از خانواده های نوگلان در سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.


ادامه خبر

چهارشنبه 18 شهریور 1394